Ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση ασθενών και ηλικιωμένων κατ' οίκον

Η παρακολούθηση κατ’ οίκον ασθενών αλλά και ευαίσθητων ομάδων – όπως είναι οι ηλικιωμένοι - αποτελεί πλέον τη μεγάλη πρόκληση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο πάσχων υποστηρίζεται από την έμπειρη υγειονομική μας ομάδα – ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Athensfrontida - στο περιβάλλον του κατά την διάρκεια της αποθεραπείας του ή κατά την συχνή παρακολούθηση που απαιτείται ώστε να προληφθεί τυχόν επιδείνωση υπαρχόντων χρόνιων νοσημάτων.

Επιπλέον βασική παροχή της ομάδας μας – με την υποστήριξη ειδικού – είναι και εμψύχωση των ηλικιωμένων στα πλαίσια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω μοναξιάς και/ή συνυπάρχουσας νοσηρότητας.

Η ομάδα μας έχει Ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο - έχοντας μεριμνήσει για το Ιατρικό απόρρητο - για κάθε ασθενή που παρακολουθεί παρέχοντας σε κάθε επίσκεψη, αντίγραφο Ιατρικού φακέλου που λαμβάνει ο ασθενής ή το συγγενικό του περιβάλλον , ακόμα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Ιατρείο μας προσφέρει διαφορετικά πακέτα αυτής της υπηρεσίας , ανάλογα τη συχνότητα χρήσης, με πολύ συμφέροντες οικονομικούς όρους. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά από τους συνεργάτες μας στα τηλέφωνα του Ιατρείου.